epd-bild/Christian Ditsch
2. جولای 2022

بامف: پناهندگان افغان در سال گذشته در رده دوم متقاضی درخواست پناهندگی بودند

در سال ۲۰۲۱، حدود ۷۵۰۰۰ بزرگسال در آلمان درخواست اولیه پناهندگی دادند. اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی گزارش مفصلی در باره ملیت، جنسیت، سطح تحصیلات و مهارت‌های افرادی که در سال ۲۰۲۱ در آلمان تقاضای پناهندگی نموده، ارائه کرده است. متقاضیان درخواست پناهندگی از سوریه بزرگترین گروه را با حدود ۲۳۵۰۰ نفر تشکیل دادند. پس از آن پناهندگان افغان با (حدود ۱۲۰۰۰نفر) و عراق (حدود ۸۵۰۰نفر) قرار دارند. حدود ۵۹ درصد از متقاضیان بزرگسال برای اولین بار از یکی از این سه کشور آمده اند. بیش از نیمی از بزرگسالانی که برای اولین بار متقاضیان پناهندگی بودند، زیر ۳۰ سال سن داشتند. نیمی از آنها متاهل و حدود ۶۴ درصد مرد بودند.

نسبت زنان از سوریه در سال گذشته همچنان کاهش یافته است. متقاضیان درخواست پناهندگی برای اولین بار از کشور مبدا تنها ۲۱.۲ درصد بوده است. و تا سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. از این میان،۱۶% از متقاضیان تحصیلات دانشگاهی داشته اند، ۲۱.۲٪ دبیرستان (GY)، ۳۱.۶٪ دبیرستان (MS)، ۱۹.۹٪مدرسه ابتدایی (GS) و ۱۱.۳% اظهار داشتند که هیچگونه تحصیلاتی رسمی ندارند. از بین ده کشور اصلی متقاضی درخواست پناهندگی، پناهندگان ایرانی بالاترین سطح تحصیلات را داشته اند.  پایین‌ترین سطح تحصیلات در حوزه‌های روستایی ،جنگلداری، ماهیگیری، صنعتی، کارخانه ای و انبارداری بوده است.

مبنای داده های این گزارش پناهندگی BAMF است. آمار از ۱ جنوری/ژانویه تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ و ماه  فبروری/فوریه ۲۰۲۲ارزیابی شده است. در سال گذشته، سوریه با ۲۳,۵۱۴ نفر، افغانستان ۱۱,۹۸۹، عراق ۸,۵۴۰، ترکیه ۵,۰۹۳، گرجستان ۲,۶۴۰، ایران ۱,۷۰۰، سومالی ۱,۵۶۴، الجزایر ۱,۴۱۷، مولداوی ۱,۳۶۷ و مقدونیه شمالی با ۹۸۳ نفر در جایگاه نخست تا دهم قرار داشتند.

مسئله تحصیلات کسب شده در کشورهای مبداء برای بسیاری از زمینه‌های ادغام در آلمان مهم است. بنابراین، داشتن تحصیلات خوب می‌تواند منجر به ورود سریعتر به بازار کار شود. علاوه بر این، همچنین (به ویژه دوره های ادغام) مهم است که آیا در میان متقاضیان افرادی هستند که تحصیلات کمی دارند یا اصلاً تحصیلی ندارند. زیرا این موضوع برای ادغام در بازار کار مهم است.

متقاضیان بزرگسال پناهندگی از افغانستان برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است

متقاضیان بزرگسال پناهندگی از افغانستان برای اولین بار از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲ در آلمان افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش به دلیل خروج نیروهای آمریکایی و ناتو و تسلط طالبان در آگوست ۲۰۲۱ بر این کشور بوده است و این موضوع موجب شد تا بزرگسالان زیادی از این کشور فرار نمایند. در حالی که آمار افراد بزرگسال متقاضی پناهندگی در سال ۲۰۲۰ حدود ۹.۴٪ بود، این آمار در سال ۲۰۲۱ به ۱۶.۰ درصد افزایش یافت.

در سال های ۲۰۱۵ و  ۲۰۱۶تعداد بزرگسالان افغان به شدت افزایش یافته بود. متقاضیان پناهندگی برای اولین بار در سال ۲۰۱۷ به ۶۸۶۸ و در سال بعد به ۴۱۰۱ کاهش یافت. در دو مورد یادشده متقاضیان پناهندگی تا سال ۲۰۲۱ افزایش اندکی داشت، اما به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان این تعداد تقریباً به ۱۲۰۰۰ نفر رسید، تقریباً سه برابربه اندازه سال های گذشته بود. در سال ۲۰۱۷، نسبت زنان همچنان کم و ۲۹.۰ درصد بود. در دو سال بعد، این میزان تقریباً افزایش یافت و به ۴۰ درصد رسید. در سال ۲۰۲۰ به ۳۷.۰ درصد و ۲۰۲۱ به ۳۹.۴ درصد رسید. در حالی که در سال ۲۰۱۷ ، ۲۱.۱ درصد از بزرگسالان متقاضی در سنین ۱۸-۱۹ سال بودند، این نسبت در سال های بعد به طور مداوم کاهش یافت، به ۹.۰ درصد در سال ۲۰۲۰، در سال ۲۰۲۱ افزایش جزئی داشت و به ۱۰.۳ درصد رسید. سطح تحصیلات متقاضیان پناهندگی که دارای مدرک دانشگاهی بودند، در سال ۲۰۱۷، ۸.۸ درصدبود، در سال ۲۰۱۹ این میزان افزایش قابل توجهی یافت و تقریباً دو برابر شده بود. سپس در سال ۲۰۲۰ این میزان به ۱۶.۱% رسید.