آخرین اخبار

بعد از کشمکش‌های طولانی ماسن مشاور ویژه زیهوفر شد

حمله گروهی به یک قلیان‌سرا در کرویتسبرگ

جریمه ۲۲ میلیون یورویی اس‌بان برلین به دلیل تاخیر و لغو سفرها

حکم دادگاه عالی: اداره امنیت باید اطلاعات مربوط به NSU را منتشر کند

هشدار: طوفان و باد و باران شدید در برلین و براندنبورگ

 
جامعه

شکل دادن آینده با تنوع

سه شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۸

امروز کنفرانسی دو روزه در برلین با هدف ادغام پناهجویان در جامعه، آسیب‌شناسی موانع در راه ادغام در جامعه و مشکلاتی که پناهجویان اخراجی...