دیدگاه

شرکت هواپیمایی رایان‌ایر در سراسر اروپا دو دلیل برای شهرتش دارد: پروازهای ارزان‌قیمت و شرایط بد کارکنانش. کارکنان این شرکتِ عرضه‌کننده پروازهای ارزان که همواره در سال‌های اخیر به شرایط نامسائد کاریشان معترض بودند، در هفته‌های اخیر با اعتصاب‌هایی...