دیدگاه

پس از آن‌که رسانه‌های آمریکایی به نقل از دولت ایالات متحده آمریکا اعلام نمود که آن کشور تعداد نیروهایش را در افغانستان به نصف کاهش خواهد داد، آلمان درباره صحت و سقم این موضوع از ایالات متحده خواستار وضاحت...