سیاست

مجلس عوام بریتانیا در تصمیمی تاریخی ماه‌ها مذاکرات دولت نخست‌وزیر ترزا می با اتحادیه اروپا را بی‌نتیجه گذاشت و به لایحه پیشنهادی او رأی منفی داد. ۲۰۲ نماینده به این لایحه رأی مثبت و ۴۳۲ نفر رأی منفی دادند....