فرهنگ

۶۹مین جشنواره فیلم برلین دیروز به کار خود پایان داد. برندگان این جشنواره شنبه‌ شب اعلام شدند. در مراسم پایانی عصر شنبه (۱۶ فوریه) حدود هزار و ۶۰۰ مهمان داخلی و خارجی در کاخ برلیناله شرکت داشتند. آنکه انگلکه،...