epd-bild/Peter Juelich
08/07/2024

تقاضای پناهندگی در آلمان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است

در نیمه اول سال، درخواست پناهندگی در آلمان ۲۰ درصد کمتر نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۳ ثبت شده است. این مطلب توسط Welt am Sonntag با استناد به ارقام منتشر شده از سوی آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا (EUAA) گزارش شده است. بر این اساس، در آلمان با ۱۱۵۶۸۲ تقاضای پناهندگی، ۲۰ درصد کمتر از نیمه اول سال ۲۰۲۳ درخواست داده شده است. با وجود این کاهش، آلمان. همچنان با بیشترین آمار درخواست در صدر اتحادیه اروپا قرار دارد. بیشترین درخواست‌های پناهندگی در آلمان، از سوری ها (۲۹ درصد)، افغان ها (۱۸ درصد) و ترک ها (۱۰ درصد) بوده است.

کاهش جزئی در اتحادیه اروپا

در اتحادیه اروپا و همچنین در ناروی/نروژ و سوئیس، با این حال، تعداد درخواست‌های پناهندگی تقریباً ثابت باقی ماند و ۴۹۹۴۷۰ درخواست بود. نانسی فایزر، وزیر داخله/کشور فدرال آلمان، در ماه اپریل/آوریل گفته بود که اولین موفقیت‌های یک سیاست پناهندگی را مشاهده می‌کند. او توضیح داد که صدها قاچاقچی از اکتبر سال گذشته در جریان کنترل مرزها دستگیر شده اند و از ورود بیش از ۱۷۰۰۰ پناهجوی غیرمجاز جلوگیری شده است.

افزایش قابل توجه درخواست‌های پناهندگی در یونان

اسپانیا ۸۷۷۰۰ درخواست پناهندگی در شش ماه اول سال جاری ثبت کرده است که نسبت به نیمه اول سال ۲۰۲۳ دو درصد افزایش داشته است. در ایتالیا، ۳۲ درصد بیشتر درخواست پناهندگی از ژانویه تا ژوئیه ثبت شده است، در مجموع ۸۱۱۰۸. در فرانسه ۷۷۴۷۴ درخواست (منهای شش درصد) و در یونان ۲۹۷۷۶ درخواست وجود داشت که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۷ درصد افزایش داشت. طبق گزارش Welt am Sonntag، کمترین متقاضیان پناهندگی در مجارستان (۱۳)، اسلواکی (۷۹) و مالت (۲۳۴) بوده است.

سال گذشته حدود ۳۳۰۰۰۰ پناهجو به آلمان آمدند. اکثریت آلمانی‌ها مهاجرت را یک مشکل بزرگ می‌دانند و سیاستمداران خواستار اقدام هستند. براساس گزارش رسانه‌ها، سال گذشته ۱۶۴۳۰ نفر از آلمان اخراج شدند. همچنان در سال گذشته ۴۸۷۰۰ نفر فوراً ملزم به خروج از کشور شدند.

منبع: تاگس شاو

epd-bild/Peter Juelich