Foto: Pazhman Pezhohesh
19/11/2023

تلاش برای علاقمندسازی زنان و کودکان به ورزش

جامعه ایرانیان در آلمان از مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی در برنامه‌ی دعوت کرده تا از تجربیات خود در راستای کار با مهاجرین صحبت کنند و در مورد چالش‌های فرا راه آن‌ها خصوصا در بخش ورزشی راه حل دریافت نمایند.

این انجمن تلاش دارد تا از طریق ارتباطات و هماهنگی با دیگر نهادها در جذب زن‌ها و بچه‌ها به ورزش استفده نماید. انجمن ایرانیان سعی دارد تا با ایجاد گروه‌های ورزشی برای زن‌ها و کودکان آن‌ها را به ورزش علاقمند سازد. ضحا آقامهدی، مدیر پروژه‌ “ّFrauen in Aktion” می‌گوید که در این پروژه، با ادغام زنان و کودکان پناهندگان، به ارتقای فعالیت‌های ورزشی می‌پردازد.

به گفته او، نتنها فارسی‌زبانان، بلکه همه مهاجران عرب، اوکراینی، روسی و کرد را در مجموعه خود دارد. این پروژه توسط نماینده دولت فدرال در بخش ادغام و مهاجرت حمایت می شود و قرار است برای سه سال ادامه داشته باشد. این برنامه برلین و شش شهر دیگر را زیر پوشش خود قرار خواهد داد. برای معلومات بیشتر به این لینک http://frauen-in-aktion-igd.de/fa/ مراجعه نمائید.

پژمان پژوهش

Foto: Pazhman Pezhohesh