06/05/2024

۲۵ سالگی ازدواج همجنسگرایان در هامبورگ: گامی تاریخی در مسیر برابری

دقیقا ۲۵ سال پیش، در۶ مه/می ۱۹۹۹، اولین زوج‌های همجنس در هامبورگ با یکدیگر “ازدواج هامبورگی” کردند. این ازدواج‌ها که به طور رسمی “ثبت تعهد” نامیده می‌شدند، هیچ گونه حقوق و تعهدات قانونی را به همراه نداشتند. با این حال، “ازدواج هامبورگی” گامی مهم در مسیر برابری LGBTQ+ در آلمان به شمار می‌رفت. در این روز، هفت زوج زن و مرد در زیر باران شدید به طور نمادین در دفتر ثبت احوال منطقه Eimsbüttel هامبورگ به یکدیگر “بله” گفتند. اگرچه این مراسم توسط یک مقام رسمی برگزار شد، اما هیچ گونه سند قانونی صادر نشد و این ازدواج‌ها در سیستم حقوقی آلمان به رسمیت شناخته نمی‌شد. علیرغم مخالفت‌های شدید از سوی کلیسای کاتولیک و گروه‌های محافظه‌کار، “ازدواج هامبورگی” با استقبال گسترده جامعه LGBTQ+ روبرو شد. “ازدواج هامبورگی” نقطه عطفی در تاریخ حقوق LGBTQ+ در آلمان بود. این قانون به زوج‌های همجنس برای اولین بار در آلمان رسمیت بخشید و راه را برای قانونی شدن ازدواج برای همه در سطح ملی هموار کرد. در سال ۲۰۰۱، قانون “زندگی مشترک” جایگزین “ازدواج هامبورگی” شد و حقوق بیشتری را به زوج‌های همجنس اعطا کرد. سرانجام، در سال ۲۰۱۷، آلمان ازدواج برای همه را قانونی کرد.