29/05/2024

یک پنجم برلینی‌ها ۴۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند

در حال حاضر ۶۰۰ هزار خانوار در برلین بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند. در نیمی از آن‌ها حتی ۴۰ درصد حقوق به‌عنوان اجاره پرداخت می‌شود. این در حالی است که ۱/۵ میلیون خانواده در برلین اجاره‌نشین هستند. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، دو پنجم از این خانوارها بابت هزینه‌های گرمایش و آب به‌شدت تحت فشار هستند. این مسئله به‌ویژه برای اجاره‌نشین‌هایی با درآمدی کمتر از ۲۰۰۰ یورو صدق می‌کند. بیش از ۹۳۰ هزار خانوار اجاره‌نشین برلین تنها توان پرداخت اجاره مسکن‌های اجتماعی (WBS) را دارند و می‌بایست از این حق برخوردار می‌شده‌اند.