18/04/2024

یک شرکت رنگمالی در براندنبورگ هفته چهار روز کار را عملی نموده است

یک شرکت رنگمالی در منطقه هنیگزدورف ایالت براندنبورگ یک سال است که هفته چهار روزه را با نیمی از نیروی کار خود آزمایش می کند. کارمندان تصمیم گرفته اند ۳۸ ساعت در هفته را در چهار روز کار کنند و هر یک از آنها در روز ۹ ساعت و نیم کار می‌کنند. از ۲۰ کارمند این شرکت، نیمی از آنها این مدل را انتخاب کرده اند. هیچکس پشیمان نیست، مارکو سیبر که ۲۰ سال است در این شرکت کار می کند، می گوید: “خیلی عملی است. شما جمعه تعطیل هستید. من یک باغ دارم، بنابراین می توانم روز جمعه کاری در آنجا انجام دهم.”  مایکل فرانک رئیس این شرکت می‌گوید که پس از یک سال از چهار روز کار در هفته نتیجه مثبتی می گیرد. کارمندان او کار کمتری انجام نمی دهند. در نتیجه، نرخ بیماری حتی کاهش یافته است و این شرکت در واقع برای متقاضیان بالقوه جذاب تر شده است.