23/05/2024

یک زن و کودک زیر قطار ICE در ایستگاه مرکزی برلین سقوط کردند – زن جان باخت

یک زن و یک کودک خردسال در اوایل عصر چهارشنبه زیر قطار ورودی ICE در ایستگاه مرکزی برلین سقوط کردند. طبق اعلام پلیس فدرال و ایالتی، این زن در ایستگاه قطار جان باخت و کودک به شدت مجروح با هلیکوپتر نجات به شفاخانه/بیمارستان منتقل شد. پس از حادثه، گروه زیادی از پلیس و نیروهای امدادی در محل حضور داشتند. به گفته پلیس، برای بررسی علت این حادثه، شاهدان عینی باید مصاحبه شوند و فیلم های ضبط شده نیز باید ارزیابی شوند. بخش هایی از ایستگاه مرکزی برلین به طور موقت بسته شد. در اواخر عصر چهارشنبه، همانطور که راه آهن در X اعلام کرد، تمام مسیرهای ایستگاه اصلی به روی ترافیک قطار باز شد. بر اثر این سانحه تردد اتوبوس‌ها و قطارها برای چند ساعت مختل شد. پلیس و رسانه‌ها در باره اینکه این زن و کودک چه پیوندی با هم داشتند، چیزی نگفته است.