07/06/2024

یک دقیقه سکوت به احترام پلیس درگذشته در بسیاری از شهرهای آلمان

به دنبال اتفاق وحشتناکی که منجر به مرگ پلیس آلمانی ( روون. ال) در منهایم شد، قرار است امروز در بسیاری از شهرها مراسم احترام برگزار شود و اشتراک کننده‌ها، درست در ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه، زمانی که این حادثه رُخ داد، برای یک دقیقه سکوت کنند.بر اساس گزارش تاگزشاو،این مراسم با حضور فرانک والتر اشتاین مایر ( رئیس جمهور) دولت فدرال، در مارکپلاتز شهرمنهایم جائی که این اتفاق افتاده به صورت ویژه برگزار می‌شود. در همین حال، برای بزرگداشت از یاد و خاطره این پلیس،اتحادیه پلیس هسن نیز خواستار یک دقیقه سکوت شده‌اند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، ( روون. ال) دقیقا در ساعت ۱۱ و ۳۴ دقیقه،هفته گذشته به دست یک جوان ۲۵ ساله که گفته شده یک اسلام‌گرای رادیکال بوده به شدت مجروح شد و روز بعد، از شدت جراحات در بیمارستان درگذشت.