06/05/2024

یکی از مناطق براندنبورگ برای پناهجویان کارت پرداخت صادر می‌کند

مارکیش اوبرلاند “Märkisch-Oderland” اولین منطقه ای در براندنبورگ است که کارت های پرداخت را امروز دوشنبه برای پناهندگان صادر می‌کند. این بدان معناست که پناهجویان در Märkisch-Oderland دیگر مزایای کمک‌های اجتماعی را به عنوان پول نقد دریافت نمی‌کنند، بلکه به عنوان کارت اعتباری دریافت می‌کنند. انتظار می‌رود که حدود ۱۰۰۰ نفر در این منطقه این کارت را دریافت کنند. علاوه بر این، آنها همچنان می‌توانند ماهیانه تا ۵۰ یورو وجه نقد با این کارت برداشت کنند که در سراسر کشور قابل استفاده است. مسئولان این منطقه گفته اند که سیستم مورد نظر در Märkisch-Oderland با سیستم‌های دیگر ایالت‌های فدرال هماهنگ است.