02/05/2024

گزارش‌ هیچ‌رُخداد جدی، با وجود تنش زیاد در تظاهرات اول می در برلین

تظاهرات روز کارگرکه همیشه در اول ماه می برگذار می‌شود، دیروز از میان منطقه کرویزبِرگ و نوی‌کُلن شروع شد. به گزارش خبرگزاری rbb24، از گفته پلیس، بیش از ۱۱۰۰۰اشتراک کننده حضور داشتند و ۶۲۰۰ پلیس مسئول برقراری‌نظم بودند. گفته شده تظاهرکنندگان طرفدار فلسطین، تجمع اتحادیه کارگری آلمان DGB را مختل کردند، و پلیس در حال تحقیق در این مورد است. در همین حال، رئیس پلیس برلین، «باربارا سلوویک» با مصاحبه با خبرگزاری rbb24 افزود: ” در تظاهرات انقلابی روز کار ( اول می) و حدود ۲۰ تظاهرات دیگر،به جز چند مورد اختلال و دستگیری، مورد جدی به ثبت نرسیده است”.  این در حالی است که براساس ارزیابی پلیس، رویداد اول می، مثبت ارزیابی شده است.