25/04/2024

کشف کوکائین در سوپرمارکت‌های برلین و براندنبورگ

کارمندان پلیس، کوکائین را در چندین سوپرمارکت در برلین و براندنبورگ کشف کردند. BZ به نقل از مقامات امنیتی می‌گوید که کوکائین  حداقل در چهار سوپرمارکت در براندنبورگ نیز کشف شده است. هنوز مشخص نیست دقیقا چه مقدار مواد مخدر کشف شده است. گفته می‌شود در هر سوپرمارکت بین ۲۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم کوکائین بدست آمده است. پلیس تاکنون در باره اینکه کوکائین از کجا قاچاق شده و چگونه به این سوپرمارکت‌ها انتقال داده شده، جزئیات بیشتری نداده است.