09/04/2024

کاهش چشمگیر درخواست‌های پناهندگی به آلمان

تعداد درخواست‌های پناهندگی به آلمان در سه ماهه نخست امسال کاهش قابل‌توجهی داشته است. اداره مهاجرت و پناهندگی می‌گوید که از ژانویه تا مارس ۶۵٫۴۱۹ درخواست ثبت شده که نسبت به سال گذشته در همین زمان ۱۹/۲ درصد کاهش داشته است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، بیشتر متقاضیان پناهندگی به ترتیب از کشورهای سوریه، افغانستان و ترکیه بوده‌اند. نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال، گفت: «آمار نشان می‌دهد که اقدامات ما کارساز بوده است. ما همچنان به محافظت از مردم در برابر جنگ و ترور ادامه می‌دهیم، اما از ورود کسانی‌که به کمک ما نیازی ندارند جلوگیری می‌کنیم. کنترل مرزها را تا زمانی‌که موثر باشد ادامه خواهیم داد.»