15/05/2024

کاهش زاد و ولد در برلین

سال گذشته نوزادان کمتری در برلین به دنیا آمدند. البته روند کاهش زاد و ولد در سراسر آلمان وجود داشته است. به گفته رسانه rbb24، تعداد نوزادانی که در سال ۲۰۲۳ متولد شدند ۱۱/۶ درصد از سال ۲۰۲۲ کمتر است. به بیان دیگر، سال گذشته ۳۳،۴۲۵ نوزاد متولد شدند که ۴۴۰۷ کودک کمتر از سال ۲۰۲۲ است. یکی از دلایل کاهش زاد و ولد ناامنی اجتماعی و ترس از آینده عنوان شده است.