24/05/2024

چالش ( خفه‌گی) در تیکتاک جان نوجوان ۱۳ ساله از هسن را گرفت

خودتان را خفه کنید تا زمانی‌که از هوش بروید! این هدف چالش در تیکتاک است. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو، اینک نوجوانی ۱۳ ساله از شمال هسن بعد از اجرای این چالش و تهیه فیلم از این جریان جانش را از دست داده است. خانواده این نوجوان، جسم بی جان او را یک شب دراواخر ماه آوریل/ اپریل پیدا کردند و دکتر بعد از معاینه تنها مرگ‌اش را تائید کرد. مادر این نوجوان در مصاحبه با رادیو FFH، از چالش‌های اجرا‌شده در پلتفورم تیکتاک هشدار می‌دهد. او افزوده: والدین باید فرزندان‌شان را از خطرات این پلتفورم آگاه سازند. تیکتاک در مورد فراهم‌نکردن حفاظت به نوجوانان مورد انتقاد است و این در‌حالی است که چالش‌های مختلفی در تیکتاک در حال گردش است. در همین حال اتحادیه اروپا تحقیقات رسمی در مقابل این پلتفورم چینی را آغاز کرده است.