02/04/2024

پزشکان خارجی برای سیستم بهداشتی آلمان ضروری هستند

انجمن پزشکی آلمان در گزارشی اعلام کرده که بدون حضور پزشکان خارجی، حفظ استانداردهای فعلی در سیستم بهداشتی آلمان ممکن نیست. طبق این گزارش، تقریبا ۶۴ هزار پزشک با پاسپورت خارجی در آلمان فعالیت می‌کنند، که حدود ۸۰ درصد آنها در بیمارستان‌ها مشغول به کار هستند. براساس این گزارش، یک چهارم پزشکان در ایالت تورینگن خارجی هستند که نسبت به سایر ایالت‌های آلمان شرقی، بالاست. براساس گزارش برلینر سایتونگ، بیش از ۲۰۰ سازمان و انجمن پزشکی بر اهمیت مهاجران در سیستم بهداشتی نیز تأکید و اعلام نمودند که بدون کمک آنها، مراقبت‌های بهداشتی امکان‌پذیر نیست. در کل، حدود ۴۲۱ هزار پزشک در بیمارستان‌ها، مطب‌ها و موسسات تحقیقاتی مشغول به کار هستند.