11/06/2024

پرتاب کودک در سبد گربه از طبقه سوم آپارتمان

نوزادی ۲۱ ماهه که درون سبد گربه بود، از طبقه سوم یک آپارتمان به بیرون پرتاب شد. این حادثه روز دوشنبه، ۱۰ ژوئن، در خیابان «اورتولف» برلین رخ داد. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، امدادگران ساعت ۱۳:۰۰ در محل حاضر شده و با سبد حمل گربه روبه‌رو شدند که صدای گریه نوزاد از آن شنیده می‌شد. این سبد از ارتفاع ۱۱ متری پرتاب شده بود. گفته می‌شود که دست و پای کودک شکسته، اما جان او در خطر نیست.  پلیس مادر کودک (۴۰ ساله) و فرزند دیگر او را در آپارتمان پیدا کردند. کودک به اداره بهزیستی جوانان سپرده شده است. پلیس جنایی مسئولیت بررسی این پرونده را بر عهده گرفته است.