15/04/2024

وزیر بهداشت از کمبود پزشکان در آلمان هشدار داد

وزیر بهداشت فدرال آلمان، کارل لاوترباخ، از کمبود پزشکان در کشور هشدار داده است. او اعلام کرد که در ده سال گذشته، حدود۵۰ هزار پزشک آموزش ندیده‌اند که می‌تواند شکافی عمیق در مراقبت‌های پزشکی ایجاد کند: «این وضعیت باعث می‌شود در آینده با کمبود پزشکان خانواده مواجه شویم.» به گزارش فرانکفورترالگماین، لاوترباخ بر اهمیت برنامه‌های جذب استعدادهای جوان در زمینه پزشکی و نیازمندی به اصلاحات در بودجه و دستمزد پزشکان عمومی تاکید کرد. به گفته او، این اقدامات می‌توانند کمک کنند تا نیروی کار پزشکی در آلمان تقویت گردد و به جلوگیری از بروز مشکلات جدی در سیستم بهداشت کمک شود.