30/04/2024

وردی و سبزها خواستار حداقل دستمزد ۱۵ یورویی شدند

اتحادیه وردی و حزب سبزها در پارلمان آلمان (بوندستاگ) با استناد به بخشنامه اتحادیه اروپا خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ یورو در ساعت شده‌اند. بخشنامه اتحادیه اروپا می‌گوید که حداقل دستمزد باید ۶۰ درصد متوسط درآمد باشد که در آلمان اندکی بیش از ۱۴ یورو می‌شود. به گفته تاگزشاو، از آن‌جا که متوسط دستمزد تا سال ۲۰۲۶ افزایش می‌یابد پس حداقل دستمزد نیز باید ۱۵ یورو شود. کمیسیون تعیین حداقل دستمزد در آلمان پیش از این تصمیم گرفته بود در ژانویه ۲۰۲۵ با افزایش ۴۰ سنت این مبلغ را به ۱۲ یورو و ۸۲ سنت برساند. این تصمیم با مخالفت سبزها و اتحادیه وردی روبه‌رو شده است.