04/04/2024

هشدار درباره نفوذ افراط‌گرایی راست‌گرا در پلیس آلمان

بر اساس گزارش رسانه‌ها، حدود ۴۰۰ افسر پلیس در آلمان تحت ظن افراط‌گرایی راست‌گرا و یا ترویج ایدئولوژی‌های توطئه قرار دارند. این آمار بر اساس پرسش از ۱۶ وزارت کشور ایالتی آلمان به دست آمده و احتمالاً تعداد واقعی بالاتر باشد، چرا که ۴ ایالت آمار دقیقی ارائه نکرده‌اند. اولی گروتس، مسئول پلیس فدرال در Bundestag آلمان، با اشاره به این گزارش، خطر نفوذ افراط‌گرایان راست‌گرا در پلیس را “بزرگ‌تر از همیشه” عنوان کرد. هربرت رول، وزیر داخله ایالت نوردراین-وستفالن، نیز با هشدار درباره این موضوع، گفت: “پلیس‌هایی که از قانون اساسی پیروی نمی‌کنند و دیدگاه‌های افراط‌گرایانه دارند، خطری بزرگ برای دموکراسی و حاکمیت قانون هستند.” این در حالی است که در سال ۲۰۲۲، وزارت کشور آلمان گزارشی منتشر کرد که نشان می‌داد در ۳ سال گذشته، ۳۲۷ کارمند پلیس به دلیل ارتباط با افراط‌گرایان راست‌گرا یا گروه‌های “شهروندان رایش” شناسایی شده‌اند.