04/04/2024

هشت سال زندان برای مردی که از دو کودک مهاجر اکراینی سو استفاده جنسی کرد

به گفتهٔ یک سخنگو، دادگاه اثبات کرده که این مرد ۴۳ ساله بین مارس ۲۰۲۲ و آوریل ۲۰۲۳ دو پسر خانواده را چندین بار به صورت جنسی آزار داده است. به گفتهٔ سخنگو، متهم به طور “عمده” به اتهامات اعتراف کرده است که باعث کاهش در مجازات وی شده است. متهم، که در یک سازمان خدمات عمومی کار می‌کند، پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین به‌صورت خودجوش خانواده را به آلمان آورده است. به گفتهٔ دادستان، او خود را به عنوان “محافظ” خانواده نمایش داد و سپس آنها را با تهدید به اخراج از کشور ترسانده است. نظر به گفته دادگاه، در طی چند ماه، او پسران خانواده را که در زمان ارتکاب جرم نه و یازده سال داشتند، مورد آزاد قرار داده است. همچنین طی یک سفر چند روزه به فرانکفورت او کودکان را داخل خودرو آزار داده و از آنها تصویر گرفته است. به همین دلیل، دادگاه او را به جرم‌هایی از جمله سوء استفاده جنسی جدی و تولید محتوای مستهجن کودکان به هشت سال زندان محکوم کرده است.