21/05/2024

هزینه خروج آلمان از اتحادیه اروپا چقدر است؟

حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) خواستار جدایی بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا از این اتحادیه است؛ بدین معنا که این کشورها تنها منافع اقتصادی مشترکی داشته باشند و در بقیه موارد جداگانه عمل کنند. به گفته رسانه FAZ، دانشمندان بر این اساس تخمین می‌زنند که خروج آلمان از اتحادیه اروپا (Dexit) آسیب جدی به اقتصاد این کشور می‌زند. این جدایی با گذشت ۵ سال ضرری برابر با ۶۹۰ میلیارد یورو به همراه خواهد داشت. در این زمان ممکن است ۲/۵ میلیون شغل نیز از بین برود. بحران اقتصادی با گذشت زمان افزایش نیز خواهد یافت.