29/04/2024

نتیجه یک نظرسنجی: اکثریت آلمانی‌ها خواهان افزیش هزینه‌های دفاعی هستند

اکثریت واضح شهروندان آلمانی موافق افزایش قابل توجه هزینه‌های دفاعی هستند. در تحقیقی که توسط موسسه تحقیقاتی فورسا به نمایندگی از مجله «Internationalpolitik» انجام شد، ۶۸ درصد موافق و ۲۹ درصد مخالف این موضوع بودند. اکثریت در تمام جمعیت و گروه‌های رای‌دهندگان مورد بررسی بر این باورند که آلمان و اعضای ناتو در اروپا باید هزینه‌های دفاعی را در آینده به میزان قابل توجهی افزایش دهند. واضح ترین حمایت از افزایش در میان حامیان Union (۹۰ درصد) و کمترین در میان طرفداران AfD (۶۱ درصد) است. حامیان سوسیال دموکرات‌ها ۷۲ درصد و سبزها ۷۵ درصد موافق هستند.