27/05/2024

نگرانی وزیر بهداشت آلمان از افزایش نیازمندان به مراقبت

وزیر بهداشت آلمان، کارل لاوترباخ، نگران افزایش نیازمندان به مراقبت است. در سال ۲۰۲۳، بیش از ۳۶۰ هزار نفر به این تعداد افزوده شده‌اند، در حالی که انتظار برای ۵۰ هزار نفر بود. طبق گزارش ZDF، افرادی از نسل پس از جنگ جهانی دوم نیز به مراقبت نیاز دارند. لاوترباخ اعلام کرده که با سیستم کنونی و مشارکت‌های فعلی، حفظ سطح خدمات مراقبتی امکان‌پذیر نیست. اصلاحات مالی جامع در این دوره مجلس قانون‌گذاری احتمالاً انجام نخواهد شد، اما گروه کاری مشترک برای اصلاحات در دوره بعدی انتخابات اساس خوبی فراهم کرده است.