08/05/2024

نژادپرستی خطر فقر را افزایش می‌دهد

نژادپرستی و تبعیض خطر فقر را برای سیاه‌پوستان، آسیایی‌ها و مسلمانان افزایش می‌دهد حتی اگر تحصیلات بالایی داشته باشند. مطالعه‌ای که به‌تازگی روی ۲۱ هزار بزرگسال انجام شده نشان می‌د‌هد کسانی‌که درگیر آسیب‌های ناشی از نژادپرستی نیستند تنها ۱۰ درصد در معرض خطر فقر قرار دارند. این آمار اما برای کسانی‌که از نژادپرستی آسیب دیده‌اند تا ۴۱ درصد افزایش می‌یابد. به گزارش رسانه میگاتزین، در آلمان کسانی‌که درآمدی کمتر از ۶۰ درصد متوسط درآمد کشور را داشته باشند، فقیر محسوب می‌شوند. خطر فقر برای افراد با پیشینه مهاجرت ۲۸ درصد است و در افراد بدون تابعیت به ۳۵ درصد نیز می‌رسد. مهاجرین عموما در مشاغلی کار می‌کنند که کمتر از سطح تحصیلات و شایستگی آن‌ها است. این مطالعه توسط مرکز تحقیقات مهاجرت آلمان (DeZIM) انجام شده است.