23/05/2024

نتیجه یک تحقیق: هوش مصنوعی در حال تغییر سه میلیون شغل در آلمان است

آیا معرفی هوش مصنوعی در محیط کار خیلی سریع اتفاق می‌افتد؟ طبق یک مطالعه اخیر، میلیون‌ها شغل در معرض خطر هستند. مطالعه موسسه جهانی مک کینزی (MGI) نشان می‌دهد که آلمان می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ تحت تأثیر تغییرات جدی حرفه ای در نتیجه معرفی هوش مصنوعی (AI) قرار گیرد. محققان فرض می‌کند که پذیرش سریع سیستم‌های هوش مصنوعی در ایالات متحده و اروپا می‌تواند منجر به اتوماتیزه کردن تقریباً یک سوم ساعات کاری تا سال ۲۰۳۰ شود. در اتحادیه اروپا، این سهم حتی می‌تواند تا سال ۲۰۳۵ به ۴۵ درصد افزایش یابد. این به طور بالقوه منجر به تقریباً دوازده میلیون تغییر شغل در اروپا و ایالات متحده می‌شود. نویسندگان مطالعه این روند را خطری برای توسعه  بازار کار می‌دانند.