10/06/2024

نانسی فایزر می‌خواهد مجرمین افغان را به کشورهای همسایه افغانستان اخراج کند

در بحث اخراج جنایتکاران و افراد خطرناک، وزیر کشور فدرال نانسی فایزر (SPD) به کشورهای همسایه افغانستان و سوریه تکیه می‌کند. او در مصاحبه با Deutschlandfunk گفت که این می‌تواند راه خوبی باشد و ما در حال کار بر روی آن هستیم. وزیر امور داخله گفت: «من می‌خواهم که مجرمین اخراج شوند، زیرا اینطور نیست که افراد خطرناک و جنایتکاران پس از گذراندن دوران محکومیت خود در اینجا بمانند و همچنان خطر داشته باشند. منافع آلمان و منافع امنیتی اولویت دارند و به همین دلیل است که باید راه حلی برای این وجود داشته باشد.» پس از اقدام خشونت آمیز مردی از افغانستان در مانهایم که در آن یک افسر پلیس کشته شد، بحث از سرگیری اخراج به افغانستان، حداقل افرادی که خطر امنیتی دارند، دوباره شعله ور شد. تاکنون بازگشت به افغانستان و سوریه به دلیل وضعیت امنیتی آنجا به حالت تعلیق درآمده است.