02/04/2019

میدان هوایی تیگل روز دوشنبه به عنوان یک بنای تاریخی ثبت شد

دفتر ملی ساختمان‌های تاریخی روز دوشنبه میدان‌هوایی/فرودگاه Tegel را تحت حفاظت بناهای تاریخی قرار داد. میدان هوایی تیگل ۱۹۶۵ و ۱۹۷۹ ساخته شد و نمونه ای خاص از دوره معماری دهه‌های ۱۹۶۰ و ۷۰ است. میدان هوایی تیگل پس از آن‌که میدان هوایی تمپلهوف مسدود گردید، ساخته شد. این میدان هوایی در مرکز شهر برلین قرار دارد و قرار بود بخاطر ازدحام و سر و صدای زیاد بسته شود، اما باشندگان برلین در انتخابات پارلمانی گذشته در یک همه‌پرسی به بازماندن آن رای دادند.