07/05/2024

ممنوعیت نمادهای روسی در سالگرد جنگ جهانی دوم

پلیس برلین به مناسبت بزرگداشت پایان جنگ جهانی دوم در روزهای هشتم و نهم مه مقرراتی را در مورد بناهای یادبود شوروی در شهر و اطراف آن منتشر کرده است. بر این اساس، مقررات زیر در مورد بناهای یادبود شوروی در ترپتو، تیرگارتن و شونهولتسرهایده و دیگر مکان‌های مشابه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اعمال می‌شود. به گفته رسانه rbb، نمایش نمادهایی مانند پرچم‌هایی با نشانه‌های روسی، روبان‌های سنت جورج و همچنین یونیفورم یا لباس‌هایی با چنین نشان‌هایی ممنوع است. راهپیمایی و پخش سرودهای نظامی نیز ممنوع است. همچنین علائمی مانند Z که جنگ روسیه و اوکراین را تجلیل می‌کنند، ممنوع اعلام شده‌اند. امسال هفتاد و نهمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم است.