11/06/2024

مسابقه‌های قهرمانی اروپا بدون پرچم اسرائیل و فلسطین

علاقه‌مندان فوتبال از بسیاری کشورها برای تماشای بازی‌های جام قهرمانی اروپا به برلین می‌آیند؛ با این حال، تنها پرچم کشورهایی به اهتزار در می‌آید که تیم‌های‌شان در مسابقه‌ها حضور دارند. پرچم اسرائیل و فلسطین مقابل دروازه برندنبورگ و رایشستاگ (پارلمان آلمان) مجاز نیست. به گفته رسانه rbb24، موریتس ون دولمن، مدیر اجرایی پروژه‌های فرهنگی برلین، در گفت‌وگو با روزنامه برلینر مورگن‌پست می‌گوید: «مسابقه‌های قهرمانی اروپا مکانی برای دیگر تظاهرات نیست.»