02/04/2019

مرکز صنایع دستی ۱۸هزار پناهجو را آموزش میدهد

در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۰ پناهنده جوان در آلمان در حال یادگیری صنایع دستی (Handwerk Ausbildung) هستند. به گفته  مسئول صنایع دستی، هانس پیتر ولسایفر(Hans Peter Wollseifer) این رقم۴۰ درصد بیشتر از سال گذشته است. وی افزود از هر پناهنده که اکنون در آلمان تحصیل می کند در کنارش آن ها به حیث گزینه دوم صنایع دستی را نیز می آموزند. ولسایفر می‌گوید که هم اکنون آلمان به ۲۵۰۰۰۰ کارگر ماهر در بخش‌های صنایع دستی نیاز دارد.