17/05/2024

مردی پس از کشف جسد در بالکن خانه‌اش به زندان محکوم شد

دادگاه منطقه‌ای پوتسدام مردی را به اتهام کشتن یک تن و پنهان کردن جسدش در بالکن خود به حبس محکوم کرده است. روز پنجشنبه، دادگاه براندنبورگ مجموعاً هفت سال و نه ماه حبس را برای صدمات بدنی منجر به مرگ و سایر جرایم صادر کرد. بر اساس کیفرخواست، این مرد ۳۴ ساله در ژانویه ۲۰۲۳ مردی را در آپارتمانش در باد بلزیگ (پوتسدام-میتلمارک) به زمین زد و او بر اثر جراحات وارده جان باخت. متهم سرانجام جسد را در بالکن مخفی کرد و پنج ماه بعد جسد در آنجا پیدا شد.این مرد ۳۴ ساله حتی بیش از هفت سال و نه ماه در بازداشت خواهد بود. او به اتهام سرقت و صدمه بدنی به سه سال و نیم دیگر محکوم شد و در مجموع باید یازده سال و سه ماه در زندان بماند.