21/05/2024

محاکمه “شهروندان رایش” در فرانکفورت آغاز شد

امروز در فرانکفورت محاکمه “مایکل فریتش”، افسر سابق پلیس هانوفر و دیگر “شهروندان رایش” متهم از گروه “هاینریش سیزدهم پروس” آغاز شد. این گروه متهم به تلاش برای سرنگونی نظم موجود در آلمان با کودتا و جایگزینی آن با یک نظام جدید هستند. دادستانی کل آلمان آنها را متهم به جمع‌‌‌آوری انبوهی از سلاح، برنامه‌ریزی برای حمله به ساختمان پارلمان و قتل مقامات می‌کند. فریتش که سال‌ها به عنوان پلیس شناخته شده بود، متهم به عضویت در “بازوی نظامی” این گروه است. این در حالی است که او و دیگر متهمان اتهامات را رد می‌کنند. این محاکمه که در نوع خود بی‌سابقه به شمار می‌رود، بخشی از یک سری محاکمات علیه “شهروندان رایش” در آلمان است که تا سال ۲۰۲۵ ادامه خواهد داشت.