02/04/2024

لیندنر: میلیاردها یورو برای بودجه دفاعی از سال ۲۰۲۸ موجود خواهد بود

وزیر دارایی فدرال، کریستین لیندنر، اعلام کرده است که از سال ۲۰۲۸ به بعد، میلیاردها یورو برای بودجه دفاعی در دسترس خواهد بود. این مبلغ قرار است از منابعی چون بازپرداخت بدهی‌های وام‌های اضطراری کرونا و جنگ در اوکراین تأمین شود. بر اساس برنامه‌های فدرال، بازپرداخت این بدهی‌ها از سال ۲۰۲۸ شروع می‌شود و بیش از ۳۰ سال طول خواهد کشید. به گزارش برلینرسایتونگ، لیندنر اظهار داشته که با مدیریت صحیح بودجه، نسبت بدهی به تولید اقتصادی زیر ۶۰ درصد خواهد بود. این اقدام به نفع بودجه دفاعی انجام می‌شود، که می‌تواند به تقویت ناتو کمک کند.