25/04/2024

قطارهای (فلکس‌ترن ) سفرهای بلند‌اش را توسعه می‌بخشد

پلتفورم قطارهای مسیرهای طولانی Flixtrain، در هفته‌ها و ماه‌های آینده در سدد توسعه چشمگیر خدمات‌اش است. از آن جمله ایجاد اتصالات بیشتر درمسیرهای برلین- کُلن و برلین- فرانکفورت خواهد بود. بر اساس اعلام این‌شرکت، آن‌ها قصد دارند در تابستان امسال، به ظرفیت ۴۰ درصدی، بیشتر از سال‌قبل دست یابند. که این‌امر مُنجربه از‌سرگیری سفر بین برلین و ماینتس، که قبل‌ها به دلیل ساخت و‌ساز در‌این مسیر ممکن نبود، نیزخواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانکفورترنویه‌پرس، قرار است ایستگاه‌های متعدد دیگری نیز در این مسیر اضافه شوند. در همین حال، تعداد سفرها بین برلین و راینلند فالز، از ۴ سفر در روز به ۶ سفر و در مسیر برلین به فرانکفورت از ۶ سفر به ۸ سفر در روز افزایش خواهد یافت. این شرکت علاوه بر قطارها،‌ به خاطر اتوبوس‌های مسیر‌های طولانی‌اش نیز شُهره است.