29/04/2024

غیبت‌های ناشی از بیماری همچنان در سطح بالایی قرار دارد

بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بیمه سلامت DAK، نرخ بیماری در سه ماهه اول فقط کمی کمتر از سطح سال قبل بود. بر اساس تحلیل شرکت بیمه سلامت DAK-Gesundheit، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴، تعداد غیبت‌های ناشی از بیماری ۵.۸ درصد بود که فقط اندکی کمتر از رقم مربوط به مدت مشابه سال گذشته است. به طور متوسط ​​از هر ۱۰۰۰ کارمند، ۵۸ نفر از جنوری/ژانویه تا مارچ/مارس هر روز در مرخصی استعلاجی بودند. بر این اساس، ۳۸ درصد از کل کارکنان حداقل یک بار در فاصله جنوری تا مارچ در مرخصی استعلاجی بوده اند. در میان افراد زیر ۲۰ سال، این رقم به ۵۹ درصد رسیده است. به گفته DAK Gesundheit، دلیل اکثر غیبت‌ها، بیماری‌های تنفسی، بیماری های روانی و شکایت‌هایی مانند کمردرد بوده است.