07/06/2024

عملیات گسترده پلیس فدرال علیه نفرت‌پراکنی آنلاین

در یک عملیات گسترده علیه نفرت‌پراکنی آنلاین، مقام‌های آلمانی بیش از ۷۰ خانه را بازرسی کردند. این عملیات که توسط دفتر پلیس جنایی فدرال آلمان (BKA) رهبری می‌شد، در تمامی ایالت‌های کشور با اجرای بیش از ۱۳۰ اقدام مختلف انجام شد. این عملیات شامل مقابله با پست‌های ضد اسلامی، ضد یهودی، راست‌گرای افراطی و تهدیدات علیه مقامات دولتی و نمایندگان بود. نانسی فایزر، وزیر داخله/کشور آلمان، هشدار داد که نفرت‌پراکنی آنلاین زمینه‌ساز خشونت است و باید متوقف شود. آمارها نشان می‌دهد که تعداد موارد نفرت‌پراکنی آنلاین در سال گذشته دو برابر شده و به بیش از ۸ هزار مورد رسیده است. افزایش این موارد تا حدی به دلیل افزایش گزارش‌دهی به مرکز ملی مبارزه با نفرت‌پراکنی در اینترنت (ZMI) و همکاری با سایر نهادها بوده است. مقام‌های آلمانی از شهروندان خواسته‌اند که در صورت مشاهده پست‌های نفرت‌انگیز یا تجربه چنین مواردی، به پلیس، شبکه‌های اجتماعی یا سازمان‌های مربوطه گزارش دهند.