25/04/2024

عملیات گسترده پلیس علیه کودک‌آزاری در بسیاری از ایالت‌ها

هفته‌پیش عملیات گسترده پلیس با ۳۰۰ نیرو بر علیه کودک‌آزاران در فرانسه و بسیاری از ایالت‌های آلمان برگزار شد که در نتیجه ۱۹ نفر در فرانسه و آلمان مورد بازداشت قرار گرفتند. بر اساس گزارش دفتر دادستان عمومی و پلیس هانوفر،گفته شده آن‌ها مظنون به تهیه، نگهداری و توزیع مواد مستهجن کودکان و نوجوانان بودند. به گزارش خبرگزاری هسن‌شاو،‌حین اجرای این عملیات در هسن، آپارتمان مردی ۷۴ ساله در گیسن نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس ادعای پلیس، چون خطر فرار او وجود ندارد، لذا دستگیر نشده است.