28/03/2019

طرح وزارت کار آلمان برای کاهش حقوق پناهجویان

وزارت کار و امور اجتماعی آلمان طرحی برای کاهش حقوق پناهجویان ارائه کرده است. هوبرتوز هایل (Hubertus Heil)، وزیر کار و امور اجتماعی از حزب سوسیال‌دموکرات، قرار است حقوق پناهجویان ِ بزرگ‌سال تنها ۱۰ یورو کاهش پیدا کند و به ۳۴۴ یورو برسد. همچنین حقوق پناهجویانی که در کمپ‌ها زندگی می‌کنند، زوج هستند یا با کسان دیگری زندگی می‌کنند از ۳۱۸ به ۳۱۰ یورو خواهد رسد. در عوض قرار است حق کودکان از ۲۴۲ یورو به ۲۶۸ یورو افزایش پیدا کند. همچنین قرار است هزینه‌ای که برای بهداشت پناهجویان می‌شود افزایش پیدا کند. حزب سبز و حزب چپ در پارلمان آلمان مخالف این طرح هستند.