27/05/2024

صدها هوادار بسکتبال با قمه، سنگ و بطری به یکدیگر حمله کردند

یکشنبه شب در برلین، هواداران باشگاه‌های بسکتبال رقیب یونانی به طرز وحشیانه‌ای به یکدیگر حمله کردند. به گفته پلیس،  تعداد زیادی از هواداران دو باشگاه یونانی، که برخی از آنها نقاب‌دار بودند، حدود ساعت ۱۰:۴۵ بعد از ظهر، با چوب بیسبال، قمه و ظاهراً کمربند در ایستگاه Prenzlauer Allee S-Bahn به سمت یکدیگر دویدند. پلیس گفت که اولین خدمات اورژانس در محل، چندین مرد غرق در خون را پیدا کرد. پلیس می‌افزاید که حداقل یازده نفر مجروح شدند که حال یکی از آنها به حدی وخیم بود که مجبور شد به شفاخانه/بیمارستان منتقل شود. پلیس اطلاعات شخصی ۸۹ نفر را شناسایی کرده است. برای چند نفر از آنها به اتهام صدمه بدنی یا صدمه شدید بدنی اتهامات جنایی تشکیل شده است