17/05/2024

شوک در ایستگاه S-Bahn شونبرگ!

یک دختر (۱۳ ساله) در حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر روز چهارشنبه هنگامی که درها بسته شده بودند، سعی کرد وارد S۱ شود. همانطور که پلیس فدرال روز پنجشنبه اعلام کرد، او بازوی خود را میان درهای S-Bahn گذاشت تا درها دوباره باز شود، اما درها باز نشد. این دختر در کنار قطار دوید تا سرانجام توانست خود را آزاد کند – اما روی سکو افتاد و مجروح شد. نیروهای امنیتی دویچه بان که متوجه این حادثه شده بودند به پلیس فدرال، آتش نشانی و خدمات امداد و نجات اطلاع دادند. مسافران قطار متوجه این حادثه شده و ترمز اضطراری را فعال کرده و به راننده اطلاع دادند. سرانجام یک آمبولانس جوان برلینی را برای مراقبت‌های پزشکی به شفاخانه/بیمارستان انتقال داد.