28/03/2024

شولتس همکاری با اتحاد سارا واگن‌کنشت را غیرممکن می‌داند

انتخابات پارلمانی سه ایالت شرقی آلمان سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهند که طرفداران «اتحاد سارا واگن‌کنشت» (BSW) افزایش یافته‌اند. این در حالی‌ست که صدراعظم اولاف شولتس همکاری با این حزب را در آینده امکان‌پذیر نمی‌داند. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، شولتس می‌گوید: «حزب BSW هیچ پیشنهادی برای آینده بهتر ایالت‌ها ندارد و برنامه‌ای نیز برای مسیر آتی آلمان در نظر نگرفته است.» اولاف شولتس افزود که تشکیل دولت‌های ایالتی با مشارکت حزب‌های SPD و BSW را غیر قابل تصور می‌داند. سارا واگن‌کنشت، سیاستمدار پیشین چپ‌ها، و همراهانش حزب BSW را در ژانویه امسال تاسیس کردند و می‌خواهند در انتخابات اروپا در ماه ژوئن/جون و همچنین در انتخابات ایالت‌های تورینگن، زاکسن و برندنبورگ شرکت کنند.