14/05/2024

شولتس: حداقل دستمزد به ۱۵ یورو افزایش یابد

صدراعظم اولاف شولتس (SPD) خواستار حداقل دستمزد ۱۵ یورو شد. او با حمایت از جناح چپ حزب سوسیال دموکرات (SPD) روز سه‌شنبه، ۱۴ مه، گفت که حداقل دستمزد قانونی باید طی دو مرحله به ۱۵ یورو افزایش یابد. به این ترتیب، ابتدا ۱۴ یورو و سپس ۱۵ یورو شود. به گزارش روزنامه اشپیگل، شولتس همزمان از کمیسیون حداقل دستمزد انتقاد کرد چون «همیشه افزایش اندکی را در نظر می‌گیرند.» کارفرمایان معتقدند که سخن کنونی شولتس در تناقض با عقاید گذشته‌اش است.