05/05/2023

شولتز دوباره به آفریقا سفر می‌کند

اولاف شولتز، صدراعظم آلمان، دومین سفر خود را به آفریقا شروع کرده است. آفریقا ۵۵ کشور و ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد. با این حال، اتحادیه آفریقا تاکنون به ندرت در صحنه بین المللی نماینده داشته است. صدراعظم شولز می‌خواهد آن را تغییر دهد و اتحادیه آفریقا را در گروه ایالت‌های G20 بگنجاند. اولاف شولز صدراعظم از عضویت اتحادیه آفریقا در گروه G20 از قدرت‌های اقتصادی پیشرو صحبت کرده است. برخی بر این باورند که این دیدار همزمان با بسیاری از چالش‌های سیاسی پیش روی قاره آفریقا است. برخی انتظارات حاکی از آن است که سفر شولتز به اهمیت مشارکت اقتصادی با قاره‌ای که شاهد رشد سریعی است، با افزایش پروژه‌های مدرن از جمله پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر مرتبط است. شولتز همچنین در حال بررسی فرصت‌هایی برای فعالیت تجاری برای کشورش در این قاره و جستجوی مواد خام مهم مانند لیتیوم برای حمایت از تحول پایدار “سبز” صنایع غربی و کاهش وابستگی به چین یا روسیه است.