12/04/2024

شرکت خودروسازی «مرسدس بنز» شعبه‌های خود را در آلمان واگذار می‌کند

شرکت خودروسازی «مرسدس بنز» در ابتدای سال اعلام کرد که قصد دارد شعبه‌های خود را در آلمان واگذار کند. پس از اعلام این تصمیم، ترس در نمایندگی‌های این شرکت در سراسر آلمان در حال گسترش است و حدود ۸ هزار کارمند این شرکت خودروسازی نگران آینده خود هستند. مرسدس نمایندگی‌های کلاسیک خودروها را قدیمی می‌داند و فروش مستقیم آنلاین را ترجیح می‌دهد. کارمندان از این تصمیم هیئت مدیره ناامید هستند و برای اطمینان از حفظ قراردادهای جمعی و قراردادهای اضافی مبارزه می‌کنند. اما با وجود تلاش‌های متعدد، آن‌ها نتوانسته‌اند بر این تصمیم تاثیر بگذارند. اعضای شورای کارگری و نمایندگان اتحادیه یک استراتژی مشترک برای مذاکرات تعیین کرده‌اند تا فرایند را همراهی و در صورت لزوم تشدید کنند.