08/05/2024

«سوفیا» و «محمد» محبوب‌ترین نام‌ها برای نوزادان برلینی

محبوب‌ترین نام‌ها برای نوزادان دختر و پسری که سال گذشته در برلین به‌دنیا آمده‌اند، به‌تازگی منتشر شده است. رتبه‌بندی نام‌ها نشان می‌دهد که نام «محمد» مانند پنج سال گذشته محبوب‌ترین نام پسرانه است. «سوفیا» نیز در صدر فهرست اسامی دختران قرار دارد. به گفته روزنامه برلینرتسایتونگ، درنوزادان پسر پس از نام محمد، نام‌های نوح، آدام و لوئیس پرطرفدارترین‌ها هستند. همچنین بسیاری از نوزادان دختر برلینی نیز پس از سوفیا، امیلیا، شارلوته و میلا نام گرفتند. در رتبه‌بندی سراسر کشور نیز نوح و سوفیا محبوب‌ترین نام‌ها هستند.