29/05/2024

سوخت دیزل جدید در پمپ‌بنزین های آلمان

خودروهای دیزلی اکنون می‌توانند سوخت دیزل جدید HVO100 را در پمپ بنزین‌های آلمان دریافت کنند. این سوخت در مقایسه با سوخت‌های دیگر میزان کربن کمتری دارد و گران‌تر است. به گفته خبرگزاری تاگزشاو، دیزل HVO از روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی و مواد زائد دیگر تهیه شده است. این بدان معنی است که انتشار گرد و غبار و اکسید نیتروژن آن به طور قابل توجهی کم است. میزان کربن آن نیز تا ۹۰ درصد کمتر از دیگر سوخت‌های دیزلی است. اداره حمل و نقل فدرال می‌گوید که در حال حاضر ۱۴ میلیون وسیله نقلیه دیزلی در جاده‌ها و خیابان‌های آلمان وجود دارد.